Deltronic

Deltronic PR 1211

Trådløs optisk røykvarlser med utbyttbart 9 volts batteri.

En av markedets mest avanserte og brukervennlige trådløse seriekoblede røykvarslere.

Deltronic har siden 1976 produsert kvalitetsrøykvarslere for det skandinaviske markedet.

16 kanaler og ingen begrensning i antall varslerer pr. gruppe.

Ved hjelp av vribryteren på undersiden, programerer man ønsket kanal. alle røykvarslerne stilles inn likt.

Kalibrering, batterisperre og sikkerhetsbrakket.

Ved batteribytte kalibrerer varlerern seg automatisk. Batterisperren gjør at røykvarslerern ikke kan monteres i taket uten batteri. Takbraketten er sort, slik at bruker enkelt ser hvis en varsler er fjernet.

Forvarsling og alarmminne.

Kildevarsler vil pipe konstant. Følgevarslerne vil først gi forvarsling i 30 sekunder, før full alarm, slik at det er enkelt å lokalisere kildevarsler. Kildevarsler har ogsåå alarmmminne for enkel lokalisering.

Hysj funksjon – enkel avstilling av feilalarmer.

Hysj funksjonen aktiviseres ved å holde inne testknappen på varsleren som er i alarm i 3 -4 sekunder, varslerern avstilles i ca 10 minutter. Etter ca 10 minutter går varslerern automatisk tilbake til normal overvåkning. Kan også brukes preventivt for å forebygge feilalarmer.

Andre detektorer i samme system.

Vannlekkasjevarsler, gasslekkasjevrsler, termisk detektor og optisk røykvarsler, samt en mottager/sender boks muliggjør tilkobling til eksisterende alarmanlegg.

Tilbehør:

– Selvklebende takbrakett med 3M spesialtape.

– Universal adapter brakett som passer over 80% av takbrakettene i markedet.

Tilbake til hovedsiden