Brannteppe Nexa

120 x 120 cm – softpack

Branntepper egner seg til slokking av mindre branner og branntilløp som kan oppstå I hjemmet og på arbeidsplassen;
brennende gryter, kuledekorasjoner gjenstander o.l. eller personer som har brann i klærne.

Branntepper gir ingen sekundærskader ved bruk.

Brannteppe kveler forbrenningsprosessen. Ved å “pakke” brannen inn i et brannhemmende stoff som ikke slipper inn oksygen, slukker brannen.

Hvordan bruke et brannteppe:

– Ta ut teppet av beholderen.
– Brett teppet ut og legg det over brannen.
– La teppet ligge over gjenstanden inntil det er kjølig å

ta på hele teppet.
– Teppet har lite kjølende effekt, så det kan være

aktuelt med etterslukking for å være sikker på at brannen ikke blusser opp igjen.

Montering:

Monter brannteppe slik at det lett kan nås i en brannsituasjon. Fest gjerne teppet på veggen slik at du lett får tak i det og dratt det ut av emballasjen.

Vedlikehold:

Etter bruk må teppet umiddelbart byttes ut, da det kan ha oppstått skader på dette.

Typiske bruksområder:

På kjøkkenet i bolig, skoler, storkjøkken, industribedrifter, laboratorier, eldresentre, sykehus og helseinstitusjoner.