Kurs

Vi kjører kurs innenfor områder som nevnt i menyen. Skulle du/dere ha ønske om andre typer kurs/øvelser så er vi selvfølgelig behjelpelig med å videreformidle dette, dersom vi ikke kan gjennomføre det selv med våre instruktører. Vi holder primert kurs/øvelser/opplæring ute på bedrift, der dette ikke er mulig så disponerer vi lyse og trivelige lokaler for gjennomføring.

Vi har lang erfaring innen brannvern og er godkjente instruktører innen mange områder. Ved behov leier vi inn instruktører med riktig kompetanse fra våre samarbeidspartnere.

Se kursoversikt for mer informasjon om de kursene vi har.