Brannvernlederkurs

Lover og forskrifter kan være ganske omfattende og vanskelig å forstå. Brannvernlederen skal bl.a. ha innngående kunnskap i dette og  samtidig ha kvalifikasjoner som står i forhold til objektets risikonivå og kompleksitet.

Forskriften sier følgende:

For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og

som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant

for eier.

Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen

og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.

 

Vi holder 1 eller 2 dagers brannvernlederkurs for personer/virksomheter.

Ta kontakt for mer informasjon