Evakuering/rømning

Evakueringsøvelse for din virksomhet/borettslag kan være en nyttig øvelse.

Rømningsveier skal være tilrettelagt for rask og sikker rømning. Virker deres rømningsveier som forutsatt?

Vi prøver ut om virksomhetens rømmningsveier, rutiner for rømning og registrering av evakuerte fungerer som forutsatt. Øvelsen blir tilpasset i forhold til behovet og risikoen i objektet.

Opplæringen gjennomføres i den enkelte virksomhet, har en varighet på én til to timer, og arrangeres på forespørsel.