Borettslag og sameier

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger – heretter kalt boligvirksomheter – planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS).

Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr:

– Å verne om liv, helse og materielle verdier

– Å skape et godt miljø for de som bor i området

Styret med tilhørende medlemmer er ansvarlige for at internkontrollen blir ivaretatt og fulgt opp.

Vi tilbyr enkelttjenester og totalløsninger til borettslag og sameier.

Ønsker dere :

Gjennomgang eller råd mht interkontroll eller styrets ansvar og oppgaver.

Service og vedlikehold av slukkemidler

Kontroll/service  av brannalarm/røykvarslere

Øvelser som f.eks praktisk slukking, papirøvelse, brannverninformasjon eller evakuering.

Gjennomgang av rømningsveier.

Hjelp til etablering av rutiner og instrukser.

Ta kontakt med oss for ytterlig informasjon eller avtale.

Tilbake til hovedsiden