Tilsyn i bygninger

Særskilte brannobjekter!

Ligger din kommune/brannvesen etter med tilsyn i særskilte brannobjekter?  Det kan vi hjelpe dere med.

Tilsyn i §13 bygg krever kunnskap, gjennomføring og oppfølgning.

Vi har kurs fra Norges brannskole og erfaring fra forebyggende avdeling i brannvesen i gjennomføring av tilsyn.  Trenger dere hjelp til gjennomføring av tilsyn i deres §13 bygg, vennligst ta kontakt med oss.

Vi er behjelpelig med gjennomføring eller bistand med tilsyn i §13 objekter i hele Norge, bortsett fra Vestfold.