Nexa

Trådløs seriekoblet optisk røykvarsler med pausefunksjon.

 

Tidlig varsling – høyere sikkerhet.

Nexa MTS-166SRF er en liten og prisgunstig optisk trådløs røykvarsler med pausefunksjon.

Piper én – så piper alle.

Røykvarsleren består av selve røykvarsleren og en trådløs kommunikasjonsbase som monteres sammen. Både røykvarsleren og basen drives av det medfølgende 9 volts alkalinebatteriet, og man kan seriekoble inntil 20 røykvarslere i en gruppe.

16 kanaler og 20 varslere pr. gruppe.

Ved hjelp av de 4 små bryterne i kommunikasjonsbasen programmerer

man inn ønsket kanal. Alle røykvarslerne stilles inn likt, det har ikke

noe å si hvordan bryterne står. Inntil 20 røykvarslere kan programmeres

i en gruppe.

Visuell lokalisering av kildevarsler.

Kildevarsler vil pipe konstant og dioden blinker hurtig. De andre

varslerne vil gå i alarm etter ca. 8 sek, men dioden vil ikke blinke.

Pausefunksjon – enkel avstilling av feilalarmer.

Ved å holde inne testknappen på varsleren som er i alarm i 3-4

sekunder avstilles denne i ca. 10 minutter. Ved økning av røykmengde

vil den gå i alarm på nytt. Etter ca. 10 minutter går varsleren automatisk

tilbake til normal overvåkning.

Automatisk batteriovervåkning – også i hele gruppen

Ca. 30 dager før batteriet begynner å bli tomt hører man en gjentagende

signaltone. Alle varslerne i gruppen vil også varsle om lavt batterinivå

hvis en av varslerne i gruppen har dette. Batteriet må da byttes ut til et

nytt alkalinebatteri.

Stor testknapp og batterisperre

Testknappen er i midten av røykvarsleren og såpass stor at den kan

betjenes med en langkost. Batterisperren gjør at røykvarsleren ikke kan

monteres i taket uten batteri.

Tilbake til hovedsiden