Velkommen

Nytt år og nye muligheter for ny lærdom.

Er deres ansatte oppdatert når det skjer en brann i deres bedrift? Har håndverkerne varmt arbeid sertifikat når de er ute og arbeider med verktøy som genererer varme? Ikke? ta kontakt med oss for kurs slik at alle er oppdatert og innafor regelverket hvis det skulle skje en Brann. Arbeidsgiver er til slutt ansvarlig dersom Les mer