Nytt år og nye muligheter for ny lærdom.

Er deres ansatte oppdatert når det skjer en brann i deres bedrift? Har håndverkerne varmt arbeid sertifikat når de er ute og arbeider med verktøy som genererer varme? Ikke? ta kontakt med oss for kurs slik at alle er oppdatert og innafor regelverket hvis det skulle skje en Brann. Arbeidsgiver er til slutt ansvarlig dersom de ansatte ikke har tilstrekkelig opplæring.

Lærdom og kurs er nyttig for alle i en bedrift, det skaper engasjement og den enkelte føler seg inkludert og satt pris på i hverdagen. Kurs er sosialt og lærerikt.

Ha en fortsatt trygg og sikker arbeidsdag!