Over halvparten mangler sammenkoblede røykvarslere

Nye tall viser at cirka 2,9 millioner mennesker i Norge bor i boliger som mangler sammenkoblede røykvarslere. 1. desember er Røykvarslerens dag med tid for bytte av batteri og testing. Røykvarslerens dag markerer også starten på kampanjen Aksjon boligbrann.

Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler, som kan høres på alle soverom med lukket dør.

– Det klart beste er å ha sammenkoblete røykvarslere på aktuelle rom i boligen. Da piper alle varslerne samtidig ved brann. Det kan redde livet til deg og familien din og er en billig livsforsikring, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i DSB.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen Aksjon boligbrann, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige kontor står for den praktiske gjennomføringen.

– Hvert sekund teller om din bolig brenner. Du kan ikke forvente at brannvesenet kommer og redder deg ut i tide. Med sammenkoblede røykvarslere kan du kjøpe deg verdifull tid til rømning, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Desember og spesielt juledagene er årets klart mest brannfarlige periode. Siden Aksjon boligbrann startet i 2003 har det vært en markert nedgang i antall omkomne i boligbranner i denne perioden.

– Etter åtte år med Aksjon boligbrann er antall omkomne i boligbranner i perioden 23. desember til 31. desember mer enn halvert, fra 39 til 18, i forhold til de siste åtte årene før aksjonen. Det viser at det nytter å drive forebyggende arbeid, sier fagdirektør Odd A. Rød i Gjensidige.

– Kos med levende lys, bruk av peisen og økt bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr, kanskje i kombinasjon med alkohol, er de største brannårsakene i desember. Det er viktig å tenke brannsikkerhet, selv om man hygger seg, sier Suhrke.

I perioden 6.-8. desember får cirka 40 000 husstander besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn over hele landet med tilbud om veiledning og informasjon, kombinert med en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen. Kontrollen er frivillig og det store flertallet takker ja.

(kilde: DSB)