Røykvarslere

De fleste som omkommer i brann, dør i egen bolig som følge av røykforgiftning.

I 1990 ble det vedtatt at alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler.

Under betegnelsen bolig hører bl.a hus, leilighet, hybelhus, hytte, campinghytte, annen fritidsbolig og eventuelt annet. Formålet med å montere røykvarsleren er at du skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Du får da sjansen til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og også kanskje slokke brannen.

Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket.

Det finnes mange forskjellige varianter av røykvarslere på markedet i Norge. Det er ikke lett for forbrukeren å velge riktig type røykvarsler. Vi skal her forklare deg forskjellen på de røykvarlerne som finnes på markedet.

Det finnes i hovedsak 2 typer røykvarlsere: IONISKE OG OPTISKE.

Ioniske varslere: er basert på at partikler blant annet i røyk vil fange opp elektriske ladningsbærere i luft som er ionisert av en liten radioaktiv kilde i et dertil egnet kammer. Fordi deler av dette kammeret er laget slik at luften som kommer inn i det blir en del av et elektrisk kretsløp, vil forurensende partikler bidra til at strømstyrken i kretsløpet reduseres og alarmen utløses. Alle slike varslere skal være merket med et internasjonalt symbol for radioaktivitet og kan lett gjenkjennes på dette. Disse

Optiske varslere:  er basert på at partiklene vil reflektere litt lys når de blir belyst fra en liten lyskilde inne i et ellers mørkt kammer. Gjenskinnet fra partiklene når frem til en lysfølsom sensor som oppfatter slikt lys som et faresignal og starter en alarmgiver.

Konklusjon:

Med dagens alminnelige bruk av brennbar innredning med tekstiler og stoppede møbler samt installasjon av mye elektrisk utstyr, viser erfaringene at en brann ofte starter som en ulmebrann. Dette er typisk en røykproduserende brann fra en liten glo eller flamme som utvikler og sprer seg forholdsvis langsomt.

Røykutviklingen kan imidlertid bli kraftig og omfatte giftige gasser. Røyken fordeler seg også nokså tregt ut i omgivelsene og danner store sotpartikler, som ofte kjøles ned mot romtemperatur før den når frem til nærmeste røykvarsler.

Ved denne type brannutvikling har det vist seg at røykvarslere med ionisk detektor ikke har varslet som forventet. Optiske røykvarslere er sterkt anbefalt ved slike branntilløp. Dersom det er valgt en minimumsløsning med bare en røykvarsler i boligen, vil røyken ofte måtte bevege seg langt før den når frem til røykvarsleren. Dette taler for valg av en optisk røykvarsler.

 Vi anbefaler:               Seriekoblede røykvarslere                                                             Varsler 1 varsler alleI boliger med mange rom og eventuelt flere etasjer bør det monteres seriekoblede røykvarslere for å dekke et helhetlig behov for tidlig varsling av et evnt branntilløp.

Lovveket i Norge samt forsikringsselskaper og brannvesen anbefaler installasjon av flere varslere, helst seriekoblede i bygninger der det er behov for flere røykvarslere.

Seriekoblede røykvarslere finnes i flere varianter, trådløse, kablede, kombivarlslere som termisk/optisk  og brannalarmanlegg.

Les mer om dette her.