Seriekoblede

Brannvesenet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt lovverk og forsikringsselskaper anbefaller at i boliger med mange rom og eventuelt flere etasjer bør det monteres røykvarslere som kan kobles sammen slik at alle gir alarm dersom en detektor aktiveres.

   Seriekoblede røykvarslere kommer som kablede og trådløse modeller.

 

Med seriekoblede røykvrslere er det enkelt gjøre hverdagen sikrere for deg og de rundt deg i egen bolig.

Mer informasjon om de forskjellige type seriekoblede røykvarlere finner du i menyen til venstre.