Service og kontroll

Brannsikkerheten i bygninger er viktig og for å opprettholde dette så må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret. Dette skal også dokumenteres i hht til internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Vi utfører årlig kontroll og vedlikehold på håndslokkere ihht Norsk standard NS-EN 3910.  Vi registrerer deres slokkeutstyr og verifiserer dette opp mot branndokumentasjonen deres slik at alt er som det skal være. Etter endt service/kontroll så utsteder vi en skriftlig vedlikeholdsrapport som virksomheten kan legge inn i internkontrollsystemet.

NS 3910 standard for vedlikehold av håndslokkere” : Standarden fastsetter krav til vedlikehold av alle typer hånd slokkere og krav til kompetanse hos dem som skal utføre vedlikeholdet. Vedlikeholdet utføres av vårt personell som inn har Grønt bevis – fullverdig kompetanse, i henhold til retningslinjer utarbeidet av “Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell”.

Ta kontakt med oss for en vedlikeholdsavtale eller kun en sjekk/gjennomgang av slukke utstyret.

Vi utfører kun kontroll og service av brannslukkeutstyr for næring