Service og kontroll

Brannsikkerheten i bygninger er viktig og for å opprettholde dette så må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret. Dette skal også dokumenteres i hht til internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Vi utfører årlig kontroll og vedlikehold på håndslokkere ihht Norsk standard NS-EN 3910.  Vi registrerer deres slokkeutstyr og verifiserer dette opp mot branndokumentasjonen deres slik at alt er som det skal være. Etter endt service/kontroll så utsteder vi en skriftlig vedlikeholdsrapport som virksomheten kan legge inn i internkontrollsystemet.

NS 3910 standard for vedlikehold av håndslokkere” : Standarden fastsetter krav til vedlikehold av alle typer håndslokkere og krav til kompetanse hos dem som skal utføre vedlikeholdet. Vedlikholdet utføres av vårt personell som innhar Grønt bevis – fullverdig kompetanse, i henhold til retningslinjer utarbeidet av “Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell”.

Ta kontakt med oss for en vedlikehodsavtale eller kun en sjekk/gjennomgang av slukkeutstyret.

Pris årlig kontroll av brannslukkere Næring kr 60.- +mva

Pris 5/10 års service av brannslukker(skum-pulver) kr: 160.-+mva , privat og næring.

10 års service av co2 trykkprøving og re-fylling kr 750.-+mva (5 kilo)