Skumapparat

Nordic 6 l. brannslukker holder høy kvalitet og er godkjente i henhold til norske og europeiskestandarder. Produsert i Sverige av Presto Brandsäkerhet AB

Prisgunstig 6 l. AB skumslukker med en av markedets høyeste effektklasser. Oppfyller krave til slukkeutstyr i bolig alene i.h.t. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

AB-skum

Skum består av vann, skumveske og nitrogen / luft. Skum

kjøler og kveler forbrenningsprosessen. Skumfilm som blir

brutt forsegler seg hurtig og gjør gjentenning vanskelig.

Nordic 6 l.. AB skumslukker er effektivt mot branner i faste

materialer og væsker og kan benyttes mot branner i

elektriske anlegg inntil 1000V. Skum er normalt ikke

frostsikret og anbefalt temperaturområdet er således 0°c til

+60°C.

Vedlikehold og sekundærskader.

En 6 l. AB skumslukker bør vedlikeholdes i.h.t.NS-3910;

Standard for vedlikehold av håndslukkere. Nordic 6 l.. AB

skumslukker gir minimalt med sekundærskader, da

skummet som kommer ut ikke forurenser miljøet rundt.

Således er skum spesielt godt egnet steder der man har

sensitive apparater eller at sjansen for utilsiktet utløsning

eller hærverk er stor.

Godt egnet til:

Bolig, fritidshus (som er frostsikret), fellesarealer i

boligsammenslutninger og innen de fleste

næringsvirksomheter der sekundærskader vil føre til

avbrekk i produksjon